Profesní školení

Průkaz profesní způsobilosti

Profesní školení

Průkaz profesní způsobilosti musí mít každý řidič, který dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), řídí vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E. Můžeme tedy říci, že ho musí mít všichni s výjimkou těch, kteří řídí vozidlo:

  • s nejvyšší povolenou rychlostí nepřesahující 45 km/hod
  • bezpečnostní sborů, integrovaného záchranného systému a civilní ochrany
  • ve zkušebním provozu a zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou
  • při výcviku a zkouškách z odborné způsobilosti řidičů
  • při přepravě věcí, které řidič využije ke své závislé práci nebo podnikání
  • pro vlastní potřebu
  • zemědělských a lesnických traktorů

Aktuality

safetydriving.cz

Napište nám

 

mapa